Menu
Mikroregion Porta
Mikroregion Porta

Ekonomie

Zemědělství

Hospodářský charakter oblasti byl převážně zemědělský, průmysl byl soustředěn v Tišnově, Předklášteří a Kuřimi. Zvýšený podíl dělnického obyvatelstva vyl umožněn dojížďkou do průmyslových center mimo mikroregion. Velkostatek byl v Předklášteří a Lomničce. Pokrokoví hospodáři prováděli odvodnění a zcelování pozemků, zakládali hospodářská družstva, budovali společné skladovací prostory, pálenice,moštárny, mlékárny. Tišnovsko bylo tradiční ovocnářskou oblastí, již v 19. stol. Pod vlivem kněze a propagátora ovocnictví Konstantina Diebla, učitele Řehoře Mendela. V Dolních Loučkách vznikla krajově známá ovocnářská školka, dokonce s vlastními krajovými odrůdami, respektive varietami (např. Vilémovo Dolnoloučské).

Od r. 1949 počal hospodařit na bývalém pantví kláštera Porta coeli státní statek (Lomnička, Předklášteří, Štěpánovice). Státní statek zavedl v Předklášteří chov ovcí a vysadil na severních svazích nad obcí vysokokmenné sady. Později vznikala v dalších obcích mikroregionu JZD, budovala se střediska hospodaření mimo zastavěná území obcí. Vznikly tak areály zemědělských farem ve všech obcích s výjimkou Železného. Zde měl být v 70. letech umístěn velkokapacitní kravín v lokalitě Šatany, na jeho místě se počal budovat provoz zaměřený na využití hnojníku inkoustového. Po ztroskotání projektu tu vznikla výrobna nealkoholických nápojů, dnešní Limova.

V 70. letech se zvyšoval rozsah tzv. investičních opatření pro zúrodnění půdy: odvodnění pozemků spojené s úpravami toků, v rámci pozemkových úprav další zcelování pozemků spojené s odstraňováním dřevinných porostů na mezích a podél polních cest. Rušení polních cest a úvozů znamenalo negativní zásah do estetiky a ekologie krajiny.

Řemesla

V obcích mikroregionu byla řemesla bohatě vyvinuta. V téměř každé vsi byli řemeslníci, jejichž výrobky byly pro venkovský život nezbytné. Byli to zejména kováři, koláři, truhláři, ševci, krejčí a švadleny, holiči, mlynáři, pekaři, řezníci, hostinští, zedníci, pokrývači, hodináři, houslaři a další. Některá řemesla se rozvíjela do malých továrniček (výroba hosp. strojů v Loučkách, Lomničce, cihelna v Loučkách, pila v Borači apod. V obcích mikroregionu se po roce 1990 opět rozvíjí řemeslná výroba včetně výroby charakteru služeb.

Obchod

Ve všech obcích mikroregionu byly různé obchody , ať již s potravinami, smíšeným zbožím, nebo zcela specializované. Dnes se opět tyto obchody obnovily.

Výroba

Průmysl se na území rozvíjel již od 19. stol. , výrazně však pouze v Předklášteří (z největších podniků např. Papírna, později Zetor). Menší provozy vznikaly též v Lomničce (firma Beran, později Vzduchotechna), v Dolních Loučkách (cihelna, výroba hosp. strojů), v Borači(pila). V současné době, díky rozvoji podnikání, fungují v obcích mikroregionu firmy nabízející nejrůznější služby a výrobky.

Těžba surovin

Na území se těžil vápenec, žulo-rula, ve velmi omezené míře cihlářské hlíny a písek pro drobné stavby v obcích. V současné době se provozují v mikroregionu pouze 2 lomy, oba v Předklášteří.

O Mikroregionu

Kalendář

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 3. 2023
déšť se sněhem 6 °C 0 °C
úterý 28. 3. mírné sněžení 4/-1 °C
středa 29. 3. déšť se sněhem 10/0 °C
čtvrtek 30. 3. déšť 14/6 °C

Obce v mikroregionu