Menu
Mikroregion Porta
Mikroregion Porta

Návštěva přátel z rumunského Banátu

Návštěva přátel z rumunského Banátu

Návštěva ze Svaté Heleny 10.2 - 14.2.2008

Pár slov o tom jak to začalo a jak probíhalo

Po půlroční přípravě jsme ve středu 6.2.2008 přivítali návštěvu krajanů z české obce  Svatá Helena v Rumunsku .  Krajané byli hosty Mikroregionu Porta  a kromě programu, který jsme jim připravili, přijeli zahrát při vernisáži výstavy fotografií s názvem „Krajina a lidé českých vesnic rumunského Banátu“. Pořadatelem této výstavy je Mikroregion Porta  ve spolupráci s Klubem přátel fotografie Tišnov a galerií Diana.

První kontakty s našimi krajany v Banátu začaly již v dubnu 2006, kdy skupina starostů  a zastupitelů navštívila několik banátských vesnic, ve kterých už téměř 200 roků žijí čeští usedlíci, a také navštívila pana starostu  Daneta Gheorgheo z rumunské obce Coronini, pod jejíž správu jedna z těchto vesnic - Svatá Helena patří. Přátelské přijetí, kouzelná krajina karpatských hor nad Dunajem a způsob práce v zemědělství , který u nás byl k vidění před 50  a více lety, byly  inspirací k cestě Klubu přátel fotografie do těchto míst na jaře minulého roku.

  A co by to bylo za fotografy, kdyby  z této cesty  nevzniklo spousta působivých snímků, ukazujících  těžký  život našich  přátel, podmanivou kopcovitou přírodu plnou pastvin a políček na kterých sedláci s kravskými  a koňskými  potahy obdělávají půdu tak, jak už to u nás neznáme, kde se obilí seje ručně a mouka mele na malých kamenných mlýncích, kterým tam říkají „voděnice“, chleba se peče doma v cihlových pecích a také slivovice se pálí doma, ze švestek, kterých je v okolí Sv.Heleny všude dost. Ráno se obcemi nese zvonění  zvonců, to z domů vychází krávy a kozy, které  se shromažďují do stád a odchází na pastvu. Výjimkou je neděle, kdy pánové v oblecích a dámy s dětmi oblečenými  do toho nejlepšího co mají, odcházejí do kostela. Po bohoslužbě tvoří hloučky, kde probírají to , co si v týdnu nestačili říct. Nedělní odpoledne je obdobím, kdy se chodí na „táčky“ k sousedům a příbuzným. Toto všechno bylo snahou zachytit fotoaparáty a na výstavě v galerii Diana  ukázat příchozím. Jak se to podařilo, to hodnocení už ponechám na Vás , návštěvnících výstavy.

   Hosté ze Sv.Heleny byli ubytováni v penzionu „U Výletů“ na Moravci. První den jsme navštívili hrad Pernštejn, kde díky panu kastelánovi Škrabalovi nám bylo umožněno prohlédnout část hradu i v této mimosezónní době. Poté jsme navštívili školu v Dolních Loučkách, ve které hosté obdivovali novou přístavbu školy s učebnami jazyků a IT. V tělocvičně zase děti našim hostům zatančily. V Předklášteří si prohlédli mateřskou školku a základní školu. Také zde děti hostům zazpívaly, zatančily a předaly drobné dárky. Odpoledne si prohlédli sbírky v muzeu a klášter Porta Coeli. Po únavném celodenním programu naši hosté ještě zahráli a zatančili v sále OÚ  zástupcům obcí Mikroregionu Porta, kde proběhla beseda za přítomnosti Mgr. Ivo Dokoupila ,novináře, fotografa a cestovatele, koordinátora pomoci krajanům při organizaci „Člověk v tísni“.

Další den nás čekalo Brno. Zde nás přijala paní starostka Brna-střed  MUDr. Dagmar Hrubá v sále na Dominikánské ulici, kde našim hostům přiblížila tuto městskou část a její významné budovy. Poté nás doprovodila při prohlídce Špilberku a kláštera na Starém Brně. Po prohlídce těchto pamětihodností zavedla hosty do Vaňkovky, kde se mohli podívat na moderní obchodní centrum, přebudované z prostor bývalé slévárny.

  V sobotu bylo v plánu přijetí u starosty v Tišnově , výstup na rozhlednu a odpoledne beseda a koncert v Železném. Také zde byli hosté přijati v sále na radnici, kde jim starosta Ing.Svoboda několika slovy představil  Tišnov. Po obědě jsme se za krásného prosluněného dne vydali na rozhlednu, odkud byly ten den díky počasí nádherné výhledy do krajiny.

O odpolední besedu v Železném  byl velký zájem občanů, takže sál byl zaplněn do posledního místečka. Zde naši přátelé za velkého zájmu publika představili oba soubory .Dotazy od návštěvníků na život v jejich vesnicích nebraly konce.

V neděli nás očekávalo zahájení výstavy a po obědě loučení s našimi hosty. Vernisáž měla velkou návštěvnost. To, co naši hosté návštěvníkům předvedli, vhánělo lidem slzy do očí. Česká hymna  zahraná mandolínovým sborem a nám známé písně, na jejichž melodie banátská mládež v krojích tančila, tvořily kulisu této vernisáže, která se velice vydařila. Možná je to také tím, jak říkala paní Štěpničková, učitelka z mateřské školy ve Svaté Heleně, že od nich je to skutečně od srdce a slova naší hymny  „Kde domov můj“, mají pro ně trochu jiný význam .

Věřím, že návštěva výstavy bude dobrou propagací pro naše krajany z Rumunska a také dobrou propagací Mikroregionu Porta.

                                                                              A.N.

 

Text reportáže o návštěvě krajanů u nás z krajanského vysílání radia Temešvárv Rumunsku, který mi zaslal pan učitel Petr Skořepa, který je nyní ve Svaté Heleně

 

Milé posluchačky a vážení posluchači českého vysílání Radia Temešvár, opět vás zdravím ze Svaté Heleny a přeji pěkné odpoledne.

Minulou neděli, tedy 10. února, jsem se vracel z týdenního pobytu v České republice zpět do Rumunska. Cestou jsem se zastavil v Tišnově u Brna. Tam totiž měla probíhat vernisáž výstavy fotografií z českých vesnic v Rumunsku. A nebyla to ledajaká vernisáž, celé akce se totiž zúčastnila skupina obyvatel ze Svaté Heleny. O jejich návštěvě ČR vás už Radio Temešvár  vícekrát informovalo. Já se s vámi podělím jen o své dojmy z části závěrečného dne pobytu helenských občanů v ČR.

Jak už jsem řekl, výstava fotografií probíhala v Tišnově, v galerii Diana. Před 10. hodinou zde čekalo množství návštěvníků, mezi kterými bylo mnoho lidí ze Svaté Heleny, kteří však už odešli do ČR. Tito hosté však tvořili jen zlomek hostů, zbytek byli místní lidé, kteří sem přišli prostě proto, že je zajímal osud české krajanské komunity v Rumunsku. Já odhaduji počes hostů tak na 2 stovky, možná i víc.

Program zahájil starosta obce Předklášteří pan Antonín Nahodil. Přivítal hosty i účinkující milými slovy. Byla z nich znát úcta a obdiv vůči všem Čechům, žijícím v nejednoduchých podmínkách zde v Rumunsku. Po úvodních slovech zahrál sbor Jednoty Baptistů ze Sv. Heleny českou hymnu. Krátké slovo měl kazatel pan Adolf Kopřiva i dirigent sboru pan Rudolf Mocek. Dále sbor zahrál a zazpíval několik duchovních písní.

Po poslední písni promluvil přírodovědec doktor Lacina. Mluvil o svých zážitcích z návštěvy českých vesnic, mluvil o setkání s místními Čechy a také připojil zasvěcené slovo odborníka o zdejších přírodních zajímavostech.

Program uzavřela helenská katolická mládež. Zazpívali několik lidových písní za doprovodu dvou harmonik, Franty a Štěpy Štěpničkových. Následoval krátký taneční program, připravený paní učitelkou Sofi Štěpničkovou.

Obě skupiny-baptistická i katolická byly odměněny hlasitým potleskem, takže soudím, že se jejich program líbil.

Po hudebním programu se všichni odebrali k fotografiím. K vidění byly barevné i černobílé fotky velkého formátu. Autory fotografií byli členové fotoklubu. Musím říci, že fotografie byly velice zdařilé a oslovily i člověka, který prostředí českých vesnic v Rumunsku důvěrně zná. Spěchal jsem do Rumunska, proto jsem v tuto chvíli helenské opustil. Na ně čekal ještě oběd a rozloučení z hostiteli. Potom i oni nasedli do autobusu se značkou Caraş-Severin a odjeli zpět do Rumunska.

Domnívám se, že tento zájezd byl oboustranně přínosný. Češi poznali zase o něco blíže krajany žijící v Rumunsku, lidé ze Sv. Heleny zase vyslechli mnoho obdivných slov o své vesnici, o svém způsobu života i o přírodě, která je v okolí. Snad tedy tento výlet přispěje k tomu, aby si místní lidé více vážili sami sebe a získali tak větší sebevědomí.  

To je vše. Loučí se s vámi Petr Skořepa, český učitel ve Svaté Heleně.

Datum vložení: 30. 4. 2013 9:51
Datum poslední aktualizace: 9. 2. 2023 13:17

Volný čas

Kalendář

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 3. 2023
déšť se sněhem 6 °C 0 °C
úterý 28. 3. mírné sněžení 4/-1 °C
středa 29. 3. déšť se sněhem 10/0 °C
čtvrtek 30. 3. déšť 14/6 °C

Obce v mikroregionu